top of page

Property Listings

הפיכת הבעיה לאתגר

הפיכת הבעיה לאתגר

תלונות וקיטורים הם דבר טבעי וצפוי, אך בדרך כלל לא מקדם ומצמיח. אם נלמד להפוך כל תלונה ובעיה לאתגר, יש יותר סיכוי שנקדם את המציאות במשהו, ואולי אפילו הבעיה תיפטר!

המדריך יעדכן את החניכים שבמפגש זה ברצונו לתת מקום לכל הקיטורים והתלונות שיש להם בכל תחום שהוא. כל חניך מתבקש לחשוב על שתי תלונות: אחת – שהיא סתם "קיטור", והשנייה – תלונה משמעותית. המדריך יבקש מהחניכים שכשהם משתפים את כולם יעשו זאת עם כל הלב. באמת. עכשיו זה מותר. אחרי שמיעת החניכים (וביצוע "ונטילציה קבוצתית"), יעלה המדריך שאלות לדיון: איך היה לכם להתלונן? מה מרגישים אחרי? מה היו ההבדלים בין התלונות הרציניות לקיטורים הסתמיים? האם יש לכם תובנות לאן ניתן לקחת את זה? לאחר שמיעת הצעות החניכים ילמד אותם המדריך כלי אימוני פשוט שעל פיו לוקחים כל תלונה, ובמקום להדגיש את החוסר והשליליות, מדגישים את האתגר. במילים אחרות: מנסים להפוך את הבעיה להצעת פעולה ולביטוי של הכמיהה מה היינו רוצים שיהיה ואיך אני או אנחנו כקבוצה יכולים לתרום לכך. עתה נעשה סבב שני, ואם החניכים יפנימו את "ההיפוך" התפיסתי הזה, ניתן יהיה לשמוע תכנים אחרים לגמרי. נתעכב על המושג תלונה לעומת המושג נקודה לשיפור. מה ההבדל בגישות? באיזה אופן זה יכול לקדם אותנו בפנימיה, ובכלל?

אין.

המקרה של קטי – אפקט הצופה מן הצד

המקרה של קטי – אפקט הצופה מן הצד

"אפקט הצופה מן הצד" הוא מנגנון אנושי שבו אנשים נמנעים מלגלות אחריות אישית היות והם סומכים על מישהו אחר שבטח יעשה זאת. המקרה של קטי הוא טריגר מעולה לדיון בנושא זה!

המדריך יספר לחניכים על "המקרה של קטי", אישה ניו-יורקית שנדקרה למוות ליד ביתה ברובע קווינס בשנת 1964. המקרה זעזע ועורר ענין ציבורי רחב לאחר שהתברר ש- 38 משכניה של קטי ג'נובזה היו עדים לרצח אך לא טרחו להזעיק את המשטרה או להתערב בנעשה. בעקבות המקרה נעשו מחקרים פסיכולוגיים ומהם מושגה, למשל התופעה של "אפקט הצופה מהצד". רצוי להעמיק בפרטים המצויים באינטרנט ולברר עם החניכים מה יכלו להיות הגורמים שאנשים כה רבים לא חשבו להגיש עזרה (בהנחה שלא היו עיוורים/ חרשים/ פחדנים או לא אכפתיים...). אפשר להזכיר גם את חוק "לא תעמוד על דם רעך" שחוקק בישראל בהקשר זה. מכאן נפתח את נושא האחריות שיש לנו כלפי הזולת, ואת המחויבות לא לומר שבטח מישהו אחר כבר יעשה זאת. החניכים יתבקשו לזהות סיטואציות בחיי הפנימיה בהן הם נוהגים בעיקרון "הצופה מן הצד" ומה באמת מצופה מהם, ומכל אדם שנוהג באכפתיות ואחריות אישית.

תמונה להמחשה של קטי ג'נובזה, כרזה עליה רשום "אפקט המתבונן מן הצד" (לא הכרחי).

bottom of page