top of page

המקרה של קטי – אפקט הצופה מן הצד

תמונה להמחשה של קטי ג'נובזה, כרזה עליה רשום "אפקט המתבונן מן הצד" (לא הכרחי).

Property Description

Contact Agent

"אפקט הצופה מן הצד" הוא מנגנון אנושי שבו אנשים נמנעים מלגלות אחריות אישית היות והם סומכים על מישהו אחר שבטח יעשה זאת. המקרה של קטי הוא טריגר מעולה לדיון בנושא זה!

Property Details

Property Type

המדריך יספר לחניכים על "המקרה של קטי", אישה ניו-יורקית שנדקרה למוות ליד ביתה ברובע קווינס בשנת 1964. המקרה זעזע ועורר ענין ציבורי רחב לאחר שהתברר ש- 38 משכניה של קטי ג'נובזה היו עדים לרצח אך לא טרחו להזעיק את המשטרה או להתערב בנעשה. בעקבות המקרה נעשו מחקרים פסיכולוגיים ומהם מושגה, למשל התופעה של "אפקט הצופה מהצד". רצוי להעמיק בפרטים המצויים באינטרנט ולברר עם החניכים מה יכלו להיות הגורמים שאנשים כה רבים לא חשבו להגיש עזרה (בהנחה שלא היו עיוורים/ חרשים/ פחדנים או לא אכפתיים...). אפשר להזכיר גם את חוק "לא תעמוד על דם רעך" שחוקק בישראל בהקשר זה. מכאן נפתח את נושא האחריות שיש לנו כלפי הזולת, ואת המחויבות לא לומר שבטח מישהו אחר כבר יעשה זאת. החניכים יתבקשו לזהות סיטואציות בחיי הפנימיה בהן הם נוהגים בעיקרון "הצופה מן הצד" ומה באמת מצופה מהם, ומכל אדם שנוהג באכפתיות ואחריות אישית.

Bedrooms

Bathrooms

Size

Floors

Year Built

Property Location

bottom of page